Skip to content
Blog-Beeld-Brexit

*for the English information about Brexit, please see below*

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde laat weten dat er niets aan de huidige regels verandert na Brexit. Er is geen rabiëstiterbepaling nodig voor dieren die uit Engeland komen. Het Verenigd Koninkrijk is geplaatst op de landenlijst met laag rabiës risico. Mocht er iets aan deze regels veranderen, laten we dat natuurlijk weten. Heeft u reisplannen? Controleer dan de laatste updates.

De volgende eisen blijven wel gelden:

Van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk

 • Het dier is gechipt (vóór het geven van de rabiësvaccinatie).
 • Het dier heeft een geldige rabiësvaccinatie, minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven.
 • Het dier heeft een geldig Europees dierenpaspoort. Deze moet aan meerdere eisen voldoen, laat deze altijd controleren op de dierenartspraktijk.
 • Honden moeten door de dierenarts ontwormend zijn: minimaal 24 uur en maximaal 120 uur (5 dagen) voor het tijdstip van binnenkomst in Engeland.

Van het Verenigd Koninkrijk (terug) naar Nederland

 • Het dier is gechipt.
 • Het dier heeft een geldige rabiësvaccinatie.
 • Het dier heeft een geldig EU-dierenpaspoort of een gezondheidscertificaat afgegeven door de officiële autoriteit van Engeland. Let op: omdat Engeland na de Brexit geen onderdeel meer is van de EU, is het Europees dierenpaspoort dat in Engeland is uitgegeven niet meer geldig!

Heeft u vragen over het reizen van en naar Engeland of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

***

Brexit: no rabiës titer test needed to travel from the UK to the Netherlands

The Royal Dutch Society for Veterinary Medicine has announced that nothing will change after Brexit. No rabies titer determination is required for animals coming from the United Kingdom. The UK has been placed on the low rabies risk country list. If anything about these rules changes, we will of course let you know. Do you have travel plans? Always check the latest updates.

The following requirements will still apply:

From the Netherlands to the United Kingdom

 • The animal has been chipped (before giving the rabies vaccination).
 • The animal has a valid rabies vaccination, given at least 21 days before departure.
 • The animal has a valid EU pet passport. This must meet all requirements, always have it checked at the practice.
 • Dogs must be de-wormed by the vet: minimum 24 hours and maximum 120 hours (5 days) before the time of entry into England.

From the United Kingdom (back) to the Netherlands

 • The animal has been chipped (before giving the rabies vaccination).
 • The animal has a valid rabies vaccination.
 • The animal has a valid EU pet passport or health certificate issued by the official authority of England. Please note: because England is no longer part of the EU after Brexit, the EU pet passport issued in England is no longer valid!

If you have any questions about traveling to or from the UK or if you want to make an appointment, please contact us.

Meer berichten

Het Gebit - voeding, snacks en andere producten

Het Gebit - voeding, snacks en andere producten

Het Gebit: voeding, snacks en andere producten We hebben het gehad over het gebit schoonmaken en schoon houden door tanden…
Het Gebit - op cursus

Het Gebit - op cursus

Het Gebit: dierenarts en assistente op cursus Dit jaar staat bij ons (deels) in het teken van het gebit en…
Dierenarts Gon van leider naar coach

Dierenarts Gon van leider naar coach

Dierenarts Gon van leider naar coachGeslaagd! De afgelopen acht maanden volgde dierenarts Gon Vandenbergh de opleiding ‘Van Leider naar Coach’.…
Huisdieren uit Oekraïne: voor het gastgezin

Huisdieren uit Oekraïne: voor het gastgezin

Veel huisdieren uit Oekraïne zullen worden opgevangen door vrienden, familie of een gastgezin. Ook bij het zorgen voor iemands dier…