Spoedgeval per augustus naar Evidensia

Vanaf 01-08-2021 kunt u met een spoedgeval buiten onze openingstijden voortaan terecht bij Dierenziekenhuis Evidensia Den Haag.

Eerder draaiden wij spoeddiensten met Dierenartsen Kring Haaglanden, waardoor u bij praktijken in Den Haag en omgeving terecht kon. Vanaf augustus kunt u altijd terecht op één en dezelfde plek.

De voordelen

Dit geeft meer duidelijkheid over de locatie en in de communicatie. Wij hebben goed contact en korte lijnen met de dierenartsen van Evidensia. Hierdoor kunnen we beter overleggen, of elkaar op de hoogte brengen van de behandeling van uw huisdier. Zo kunnen wij ook de kwaliteit goed waarborgen, ook als deze soms misschien anders is dan wat u van ons gewend bent.

Adres en telefoonnummer

Voor een spoedgeval buiten onze openingstijden kunt u dus vanaf 1 augustus 2021 terecht bij:

Dierenziekenhuis Evidensia
Goudenregenstraat 296
2565 GG Den Haag
070-206 0900

*****

English – Emergency services

Starting 01-08-2021 you can go to Dierenziekenhuis Evidensia Den Haag in case of an emergency outside our opening hours.

We previously ran emergency services with Dierenartsen Kring Haaglanden, so you could go to practices in The Hague and the surrounding area. From August you can always go to one and the same place.

The advantages

This provides more clarity about the location and also the communication. We have good contact and short lines with the vets of Evidensia. This allows us to better consult or inform each other about the treatment of your pet. In this way we can also guarantee the quality, even if it may sometimes be different from what you are used to from us.

Address and phone number

For an emergency outside our opening hours, you can therefore contact:

Animal Hospital Evidensia
Goudenregenstraat 296
2565 GG The Hague
070-206 0900