Huisdieren uit Oekraïne: voor het gastgezin

Veel huisdieren uit Oekraïne zullen worden opgevangen door vrienden, familie of een gastgezin. Ook bij het zorgen voor iemands dier komt veel kijken. We zetten een aantal punten op een rij om aan te denken of te bespreken met de eigenaar. 

Heeft u een dier uit Oekraïne in huis? Zorg dan dat u als eerst een afspraak bij een dierenarts maakt. Dieren uit Oekraïne hebben een VERHOOGD RISICO OP RABIËS. Ze moeten zo snel mogelijk worden geregistreerd en gevaccineerd.

Many pets from Ukraine will be taken care of by friends, relatives or a host family. There is also a lot to consider when looking after someone’s animal. We list a number of points to think about or discuss with the owner.

Do you have an animal from Ukraine at home? Make sure you make an appointment with a vet first. Animals from Ukraine have an INCREASED RISK OF RABIES. They should be registered and vaccinated as soon as possible.

Belangrijke zaken voor huisdieren uit Oekraïne * Important matters for pets from Ukraine

UKR: Чи є безпечне та тихе місце для тварини на місці, де вона перебуває?
ENG: Is there a safe and quiet place for the animal at the location where one is staying?
NL: Is er op de locatie waar men verblijft een veilige en rustige plek voor het dier?

UKR: Чи вживаються заходи для запобігання втечі?
ENG: Are measures taken to prevent escape?
NL: Worden maatregelen genomen om ontsnappen te voorkomen?

UKR: Чи є в будинку речі, які потрібні тваринам? Гарний ящик, куди собака може спокійно піти? Котячий дряганок з високими спальнями для кота?
ENG: Are there things in the house that the animals need? A nice bench where a dog can quietly withdraw? A cat scratching post with high places to lie for the cat?
NL: Zijn er spullen in huis die de dieren nodig hebben? Een fijne bench waar een hond zich rustig kan terugtrekken? Een kattenkrabpaal met hoge ligplaatsen voor de kat?

UKR: Чи є лотки і чи розпізнає кіт використані гранули як місце для випорожнення?
ENG: Are there litter boxes and does the cat recognize the used pellets as a place to defecate?
NL: Zijn er kattenbakken en herkent de kat de gebruikte korrels als plek om zich te ontlasten?

UKR: З кішками: чи є люди насторожі щодо нахилу вікон і ризику того, що кіт потрапить між ними?
ENG: With cats: are people alert to tilt windows and the risk that the cat will get caught between them?
NL: Bij katten: is men alert op kantelramen en het risico dat de kat hiertussen klem komt te zitten?

Bron: dierenbescherming.nl

 

UKR: Чи знаєте ви про правила для собак у межах муніципалітету, такі як обов’язок поводка та обов’язок прибирати?
ENG: Do people know the rules for dogs within the municipality, such as a leash obligation and clean-up obligation?
NL: Weet men van regels voor honden binnen de gemeente, zoals aanlijnplicht en opruimplicht?

UKR: Існують варіанти розгортання допоміжних ресурсів, щоб прибрати деякі хвилювання або страх у тварини. Наприклад, випарники феромонів (для котів Feliway® і для собак Adaptil®).
ENG: There are options for deploying supportive resources to remove part of an animal’s unrest or fear. For example, pheromone vaporizers (for cats Feliway® and for dogs Adaptil®).
NL: Er zijn mogelijkheden voor inzet van ondersteunende middelen om een deel van de onrust of angst bij een dier weg te nemen. Bijvoorbeeld feromoonverdampers (voor de kat Feliway® en voor de hond Adaptil®).

UKR: У вас є запитання щодо цієї статті? Будь ласка, зв’яжіться з нами.

ENG: Do you have any questions regarding this article? Please contact us.

NL: Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Pets from Ukraine: increased risk of rabies

The war in Ukraine is terrible and affects us all. We expect that we will receive many refugees in the coming period. Many people will also have their pets with them. Most animals probably don’t have travel documents or papers, and we don’t know if they have had the correct vaccinations. This entails an INCREASED RISK OF RABIES.

Vaccinate and register

Do you have an animal of refugees from Ukraine at home? Please contact a veterinary practice as soon as possible. The animal will then receive a chip, European passport, and rabies vaccination. You can call us for an appointment. Until then, keep the dog in quarantine as much as possible.

Assylum

A number of refugees can temporarily go to an asylum seekers center (AZC). Their pets are taken care of by an animal shelter or foundation. These organizations ensure that these pets receive a rabies vaccination and chip + registration.

Animals that are being cared for by friends, family or a host family should visit a vet as soon as possible. It is important that the person who receives the animal arranges this.

Handling Ukrainian pets

It is difficult for us to imagine how someone who has fled their home during war feels here in the Netherlands… Of course we hope for safe and relieved, but probably sadness, trauma and fear dominate. A pet can provide great support in this and is therefore very important. But the pets can also be traumatized or scared. Or have trouble getting used to a new environment. It is therefore essential that we all take these animals into account. For example, consider the following:

 • Be careful when approaching (or rather not approach an animal at all) and have understanding for the owner. They may not know the leash or clearing obligation everywhere.
 • Is there a safe and quiet place for the animal at the location where one is staying?
 • Are measures taken to prevent escape?
 • Are there things in the house that the animals need? A nice crate where a dog can quietly withdraw? A cat scratching post with high berths for the cat?
 • Are there litter boxes and does the cat recognize the pellets as a place to defecate?
 • Is one with cats alert to tilt windows and the risk of the cat getting stuck between them?

Would you like to do something for the animals yourself? Then take a look at the website of Hulp voor dieren uit Oekraïne.

Huisdieren uit Oekraïne: verhoogd risico rabiës

De oorlog in Oekraïne is verschrikkelijk en raakt ons allemaal. We verwachten dat we de komende periode veel vluchtelingen zullen opvangen. Veel mensen zullen ook hun huisdier bij zich hebben. De meeste dieren hebben waarschijnlijk geen reisdocumenten of papieren, en we weten niet of ze de juiste vaccinaties hebben gehad. Dit brengt een VERHOOGD RISICO OP RABIËS met zich mee.

Vaccineren en registreren

Heeft u een dier van vluchtelingen uit Oekraïne in huis? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een dierenartspraktijk. Het dier krijgt dan een chip, Europees paspoort en rabiësvaccinatie. U kunt ons bellen voor een afspraak. Houd de hond tot die tijd zoveel mogelijk in quarantaine.

Opvang

Een aantal vluchtelingen kan tijdelijk terecht in een asielzoekerscentrum (AZC). Hun huisdieren worden opgevangen door een dierenasiel of stichting. Deze organisaties zorgen ervoor dat deze huisdieren een rabiësvaccinatie en chip + registratie krijgen.

Dieren die worden opgevangen door vrienden, familie of een gastgezin moeten zo snel mogelijk bij een dierenarts langs. Het is belangrijk dat degene die het dier opvangt dit regelt. 

Omgaan met huisdieren uit Oekraïne

Het is voor ons moeilijk om voor te stellen hoe iemand die zijn huis in oorlog is ontvlucht, zich hier in Nederland voelt… We hopen natuurlijk op veilig en opgelucht, maar waarschijnlijk overheerst verdriet, trauma en angst. Een huisdier kan hierin een grote steun bieden en is daarom heel belangrijk. Maar ook de huisdieren kunnen getraumatiseerd of bang zijn. Of moeite hebben met het wennen aan een nieuwe omgeving. Het is daarom essentieel dat wij allemaal rekening met deze dieren houden. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

 • Wees voorzichtig met benaderen (of benader een dier liever helemaal niet) en heb begrip voor de eigenaar. Die weet misschien niet overal de aanlijn- of opruimplicht.
 • Is er op de locatie waar men verblijft een veilige en rustige plek voor het dier?
 • Worden er maatregelen genomen om ontsnappen te voorkomen?
 • Zijn er spullen in huis die de dieren nodig hebben? Een fijne bench waar een hond zich rustig kan terugtrekken? Een kattenkrabpaal met hoge ligplaatsen voor de kat?
 • Zijn er kattenbakken en herkent de kat de korrels als plek om zich te ontlasten?
 • Is men met katten alert op kantelramen en het risico van dat de kat hiertussen klem komt te zitten?

Wilt u zelf iets doen voor de dieren? Kijk dan eens op de site van Hulp voor dieren uit Oekraïne.

Corona maatregelen februari

*For English, see below*

Versoepelingen! Maar toch nog wel een aantal maatregelen vanaf 25 februari 2022.

Houd u alstublieft aan het volgende:

 1. Houd voor zover het kan nog wat afstand. Als dit niet mogelijk is in de wachtkamer, wacht dan even buiten (helaas geldt dit ook als het regent).
 2. Ontsmet bij binnenkomst uw handen bij de desinfectiezuil.
 3. Kom niet te vroeg, het liefst niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak.
 4. Wij maken nog steeds gebruik van ‘one-way-routing’: we hebben een tweede wachtruimte waar de eerstvolgende afspraak kan wachten, zodat iedereen toch zo min mogelijk in contact komt met anderen.
 5. Blijf achter de schermen bij de balies en raak zo min mogelijk aan.
 6. Betaal alstublieft met de pin of mobiel. We nemen het pinapparaat meerdere malen per dag af met alcohol.
 7. Blijf thuis met klachten van verkoudheid.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen.

*** 

Our measures from February 25th.

Please adhere to the following:

 1. Keep your distance from others as much as possible. If this is not possible in the waiting room, please wait outside (unfortunately also when it rains).
 2. Disinfect your hands at the disinfection column on arrival.
 3. Do not come too early, preferably no earlier than 5 minutes before your appointment.
 4. We still use our ‘one-way routing’: we have a second waiting room where the next appointment can wait so that everyone has as little contact with others as possible.
 5. Please stay behind the screens as much as possible and touch as little as possible.
 6. Please pay with the pin or mobile. We wipe the pin device with alcohol several times a day .
 7. Stay home with complaints of a cold.

You can call us to make an appointment