Coronavirus update: maatregelen in de praktijk

 In Actueel

*For English, see below*

De maatregelen rondom het coronavirus worden in ons land rustig aan versoepeld. Voor ons is de belangrijkste verandering dat er iets meer mensen tegelijk naar binnen mogen. Dat wil zeggen, zolang de 1,5 meter afstand van elkaar gehouden kan worden. Dit lukt alleen als we allemaal ons best blijven doen. Lees daarom de regels hieronder even door voor u naar de praktijk komt.

Wat we voorlopig nog van u vragen:

 1. Heeft u klachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of verhoging, kom dan niet naar de praktijk.
 2. U mag binnen komen als u in de wachtkamer 1,5 meter afstand van anderen kunt houden. Lukt dit niet? Wacht dan buiten voor de deur of het raam. Houd ook buiten 1,5 meter afstand van elkaar.
 3. Kom zonder kinderen naar de praktijk.
 4. Kom zoveel mogelijk alleen. U mag met maximaal 2 personen komen als u een afspraak bij de dierenarts heeft, maar liever niet. Let op: dit mag alleen als u uit hetzelfde huishouden/gezin komt (dit geldt niet voor kinderen).
 5. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de dierenarts en assistentes, ook aan de balie. Blijf zoveel mogelijk achter de schermen. Raak zo min mogelijk aan.
 6. Betaal alstublieft met de pin of mobiel. We nemen het pinapparaat meerdere malen per dag af met alcohol.
 7. We verkopen per persoon niet meer dan 1 á 2 zakken voer. Zo is er genoeg voor iedereen.

Wij nemen de volgende maatregelen:

 1. Wij schudden geen handen en blijven zoveel mogelijk op afstand.
 2. We wassen onze handen nog meer dan normaal.
 3. Wij openen zoveel mogelijk de deuren voor u.
 4. Wij nemen nog meer dan normaal alle tastvlakken in de praktijk af met alcohol.
 5. We boeken meer tijd in per consult, zodat het minder druk is in de wachtkamer.
 6. In de praktijk hebben we een one way routing gemaakt zodat u zo min mogelijk anderen tegenkomt.
 7. We doen voorlopig geen huisvisites.

Let op: we plannen meer tijd in per consult zodat er minder mensen tegelijk in de praktijk zijn. Zo maken we de kans dat u veel andere mensen tegenkomt zo klein mogelijk. Dit heeft wel als gevolg dat de spreekuren sneller vol zitten. Wilt u een afspraak maken voor vaccinatie of een consult? Bel dan op tijd, zo voorkomen we teleurstelling. We doen natuurlijk ons best om iedereen in te plannen op het gewenste moment, maar door de maatregelen is dat nu soms moeilijk. We rekenen hiervoor op uw begrip.

Natuurlijk houden we u op de hoogte van eventuele veranderingen. Zelf houden we al het nieuws rondom het coronavirus en de maatregelen goed in de gaten (via het RIVM), en kijken we regelmatig op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Heeft u vragen, of twijfelt u of u langs kunt komen? Bel dan met de assistente: 070-3835205.

 

English: update on the corona-measurements

The measures regarding the coronavirus are gradually changing. The most important change for us is that a little more people can enter the practice at the same time. That is, as long as the 1.5 meters can be kept apart. This will only work if we all continue to do our best. Please read the rules below before you come to practice.

What we will ask of you for the time being:

 1. If you have complaints such as coughing, a cold, sneezing or high temperature, do not come to the practice.
 2. You may come inside if you can keep 1.5 meters away from others in the waiting room. Is this not possible? Then wait outside in front of the door or window. Also keep 1.5 meters away from each other.
 3. Come to the practice without children.
 4. Come alone as much as possible. You may come with a maximum of 2 people if you have an appointment with the vet. This is only allowed if you come from the same household  (this does not apply to children).
 5. Keep 1.5 meters away from the vet and assistants as much as possible, including at the counter. Stay behind the screens as much as you can. Touch as little as possible.
 6. Please pay with pin or your phone. We desinfect the pin device with 96% alcohol several times a day.
 7. We sell no more than 1 or 2 bags of food per person. This way there is enough for everyone.

We take the following measures:

  1. We don’t shake hands and keep our distance as much as possible.
  2. We wash our hands even more than usual.
  3. We open the doors for you as much as we can.
  4. More than usual, we desinfect all areas of contact in practice with alcohol 96%.
  5. We book more time per consultation so that it’s less busy in the waiting room.
  6. In practice, we’ve made a one-way routing so that you meet as few other people as possible.
  7. We don’t do house visits for the time being.

Please note: we schedule more time per consultation so that fewer people are in practice at the same time. This way we minimize the chance that you’ll meet many others. As a result, the consultation hours fill up faster. Would you like to make an appointment for a vaccination or a consultation? Call us on time, so we avoid disappointment. Of course we do our best to schedule everyone at the desired time, but due to the measures this is sometimes difficult. We count on your understanding of this.

Of course, we will keep you informed of any changes. We’ll keep a close eye on all the news about the coronavirus and the measures (via the RIVM), and we regularly check the website of the Royal Dutch Society for Veterinary Medicine. Do you have any questions, or are you unsure whether you can come by? Then call the assistant: 070-3835205.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search