Corona update oktober

 In Actueel

*For English, see below*

Onze verplichte en geadviseerde maatregelen vanaf oktober vindt u hieronder:  

Houd u alstublieft aan het volgende:

 1. Kom nog steeds zoveel mogelijk met 1 persoon per dier. Als dit niet mogelijk is of u wilt graag met z’n 2en komen, meld dan aan de telefoon.
 2. Ontsmet bij binnenkomst uw handen bij de desinfectiezuil.
 3. Kom niet te vroeg, het liefst niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak.
 4. Wij maken nog steeds gebruik van onze ‘one-way-routing’: we hebben een tweede wachtruimte waar de eerstvolgende afspraak kan wachten, zodat iedereen toch zo min mogelijk in contact komt met anderen.
 5. We laten de schermen bij de balies voorlopig nog wel staan. Blijf hier alstublieft zoveel mogelijk achter en raak zo min mogelijk aan.
 6. Betaal alstublieft met de pin of mobiel. We nemen het pinapparaat meerdere malen per dag af met alcohol.
 7. Blijf thuis met klachten van verkoudheid.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen.

 

*** 

Our mandatory and recommended measures from October can be found below:

Please adhere to the following:

 1. Still come with only 1 person per animal if possible . If this is not possible or you would like to come with 2 people, please tell the assistant on the phone.
 2. Disinfect your hands at the disinfection column on arrival.
 3. Do not come too early, preferably no earlier than 5 minutes before your appointment.
 4. We still use our ‘one-way routing’: we have a second waiting room where the next appointment can wait, so that everyone has as little contact with others as possible.
 5. We will leave the screens at the counters for the time being. Please stay behind them as much as possible and touch as little as possible.
 6. Please pay with the pin or mobile. We wipe the pin device with alcohol several times a day .
 7. Stay home with complaints of a cold.

You can call us to make an appointment.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search