Corona update mei

 In Actueel

*For English, see below*

De maatregelen in ons land versoepelen langzaam, en er worden steeds meer mensen gevaccineerd. Toch herinneren we jullie graag aan onze maatregelen, die we voorlopig echt nog wel moeten blijven nemen. Zo houden we de kans op besmetting voor iedereen zo laag mogelijk. Wij rekenen op uw medewerking en begrip. En we gaan er vanuit dat u thuis blijft met klachten als verkoudheid, hoesten of verhoging. 

Houd u aan het volgende:

 1. Draag een mondkapje als u naar de praktijk komt.
 2. Kom alleen. Als dit niet mogelijk is, meld dan aan de telefoon dat u graag met twee personen wilt komen. Let op: dit mag alleen als u uit hetzelfde huishouden/gezin komt en dit geldt niet voor kinderen. Kinderen mogen niet mee naar binnen.
 3. Kom niet te vroeg, het liefst niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak.
 4. Ontsmet bij binnenkomst uw handen bij de desinfectiezuil.
 5. U mag alleen binnen komen als u in de wachtkamer 1,5 meter afstand van anderen kunt houden. Lukt dit niet? Wacht dan buiten voor de deur of het raam (helaas, ook als het regent). Houd ook buiten 1,5 meter afstand van elkaar.
 6. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de dierenarts en assistentes, ook aan de balie. Blijf achter de schermen, raak zo min mogelijk aan.
 7. Betaal alstublieft met de pin of mobiel. We nemen het pinapparaat meerdere malen per dag af met alcohol.

Wij nemen de volgende maatregelen:

 • Ook wij dragen mondkapjes.
 • We boeken meer tijd in per consult, zodat het minder druk is in de wachtkamer.
 • We hebben een one way routing gemaakt zodat u zo min mogelijk anderen tegenkomt.
 • Wij wassen en desinfecteren onze handen nog meer dan normaal.
 • Wij nemen nog meer dan normaal alle tastvlakken in de praktijk af met alcohol.
 • Wij doen voorlopig geen huisvisites.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen.

 

*** 

The safety measures in our country are slowly decreasing, and more and more people are being vaccinated. Nevertheless, we would like to remind you of our measures, which we really must continue to take for the time being. This way we keep the chance of infection as low as possible for everyone. We count on your cooperation and understanding. And we assume that you will stay at home with complaints such as a cold, cough, or high body temperature.

Please adhere to the following:

 1. Wear a mouth mask when you come to the practice.
 2. Come alone. If this is not possible, please inform the assistant in advance that you would like to come with two people. Please note: this is only allowed if you come from the same household/family and this does not apply to children. Children are not allowed in.
 3. Do not arrive too early, preferably not earlier than 5 minutes before your appointment.
 4. Upon arrival, disinfect your hands at the disinfection column.
 5. You may only enter if you can keep 1.5 meters away from others in the waiting room. Is this not possible? Then wait outside in front of the door or window (unfortunately, even when it rains). Also, keep a distance of 1.5 meters from each other outside.
 6. Keep 1.5 meters away from the vet and assistants as much as possible, including at the desk. Stay behind the scenes, touch as little as possible.
 7. Please pay by pin or mobile. We desinfect the card reader several times a day.

We take the following measures:

 • We also wear mouth masks.
 • We book more time per consultation so that the waiting room is less busy.
 • We have made a one-way routing so that you encounter as few others as possible.
 • We wash and disinfect our hands even more than usual.
 • Even more than usual, we wipe all touch surfaces in practice with alcohol.
 • We do not do home visits for the time being.

You can call us to make an appointment.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search