Corona update juni

 In Actueel

*For English, see below*

Hoera, we mogen en kunnen steeds weer een beetje meer. De belangrijkste versoepeling bij ons? Vanaf 26 juni hoeven we geen mondkapjes meer op. Wat een opluchting! Verder blijft het meeste voorlopig hetzelfde. Nog maar weer eens alle maatregelen op een rijtje:  

Houd u aan het volgende:

 1. Kom nog steeds zoveel mogelijk alleen. Als dit niet mogelijk is, meld dan aan de telefoon dat u graag met twee personen wilt komen. Let op: dit mag alleen als u uit hetzelfde huishouden/gezin komt en dit geldt niet voor kinderen. Kinderen mogen niet mee naar binnen.
 2. Kom niet te vroeg, het liefst niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak.
 3. Ontsmet bij binnenkomst uw handen bij de desinfectiezuil.
 4. U mag alleen binnen komen als u in de wachtkamer 1,5 meter afstand van anderen kunt houden. Lukt dit niet? Wacht dan buiten voor de deur of het raam (helaas, ook als het regent). Houd ook buiten 1,5 meter afstand van elkaar.
 5. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de dierenarts en assistentes, ook aan de balie. Blijf achter de schermen, raak zo min mogelijk aan.
 6. Betaal alstublieft met de pin of mobiel. We nemen het pinapparaat meerdere malen per dag af met alcohol.
 7. Blijf thuis met klachten van verkoudheid.

Wij nemen de volgende maatregelen:

 • We hebben een ‘one way routing’ zodat u zo min mogelijk anderen tegenkomt.
 • Wij wassen en desinfecteren onze handen de hele dag door.
 • Wij nemen alle tastvlakken in de praktijk af met alcohol.
 • Wij doen voorlopig nog geen huisvisites.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen.

 

*** 

Great news, step by step we can all adjust the strong measurements against covid. The most important change for us? No more mouth caps starting june 26th. What a relief! Other than that, a lot remains the same for now. To refresh your memory, once again, here is a list of all our measures:

Please adhere to the following:

 1. Come alone. If this is not possible, please inform the assistant in advance that you would like to come with two people. Please note: this is only allowed if you come from the same household/family and this does not apply to children. Children are not allowed in.
 2. Do not arrive too early, preferably not earlier than 5 minutes before your appointment.
 3. Upon arrival, disinfect your hands at the disinfection column.
 4. You may only enter if you can keep 1.5 meters away from others in the waiting room. Is this not possible? Then wait outside in front of the door or window (unfortunately, even when it rains). Also, keep a distance of 1.5 meters from each other outside.
 5. Keep 1.5 meters away from the vet and assistants as much as possible, including at the desk. Stay behind the scenes, touch as little as possible.
 6. Please pay by pin or mobile. We desinfect the card reader several times a day.
 7. Stay at home with health complaints.

We take the following measures:

 • We have made a ‘one-way routing’ so that you encounter as few others as possible.
 • We wash and disinfect our hands all day.
 • We wipe all touch surfaces in practice with alcohol.
 • We do not do home visits for the time being.

You can call us to make an appointment.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search