Corona maatregelen update juli

 In Actueel

*for English see below*

Beste cliënten,

Corona grijpt weer langzaam om zich heen… Wij schrikken daar toch best wel van. Als praktijk zijn we natuurlijk al die tijd open geweest en hebben de nodige maatregelen toegepast en aangescherpt. We hebben schermen voor de balies, plannen onze consulten ruimer, hebben een one-way-routing door de praktijk, vragen mensen alleen te komen en ontsmetten eigenlijk de hele dag door alle tastvlakken. Natuurlijk kwam er op een moment verlichting en zagen we de cijfers dalen. De maatregelen werden versoepeld, ook bij ons. Toch zijn we de afgelopen drie weken bezig ze weer aan te scherpen.

Wij zijn heel erg met corona bezig, als bedrijf maar ook persoonlijk. Waar we vooral erg van schrikken is van het feit dat het bij heel veel mensen al diep weggezakt lijkt te zijn. Op straat houdt men al bijna geen 1,5 meter afstand meer, het wordt drukker en drukker op recreatieplekken en in winkelstraten, feestjes worden weer gegeven etc. Natuurlijk snappen we dat en willen we zelf ook niets liever dan terug naar normaal, maar dat zit er voorlopig echt nog niet in.

Wij vragen jullie daarom opnieuw om scherp te blijven. Kom zoveel mogelijk alleen naar ons toe, wacht buiten als het druk is in de wachtkamer, houd waar dat kan afstand, blijf aan de balies achter de schermen, was goed de handen, kom zonder kinderen en betaal met de pin (of mobiel).

Maar we vragen jullie ook buiten en thuis goed op te (blijven) letten. Laten we niet opgeven en goed voor elkaar zorgen. Voorkomen blijft nog altijd beter dan genezen!

Liefs,
Team Dierenartspraktijk Bezuidenhout

 

***

 

Dear clients,

The coronavirus slowly seems to take over again… We are quite shocked. As a practice, we have been open all this time and have applied the necessary measures. We have screens in front of the counters, plan our consultations more widely, have one-way routing through practice, we ask people to come alone and we disinfect all areas we touch throughout the day. And than these worldwide measurements seemed to help, we saw the numbers drop. Everywhere the strict measurements got a little less, including at our practice. Nevertheless, we have been sharpening them for the past three weeks.

The corona virus keeps us very busy, as a company but also personally. What we are particularly shocked by is the fact that it seems like a lot of people already forgot about the urgency. On the street, people keep less than 1.5 meters away from each other, it gets busier and busier in recreational places and in shopping streets, people throw parties again etc. Of course we understand that and we want nothing more than for everything to return to normal.. but let’s be honest, that’s not going to happen for a while.

We, therefore, ask you again to stay on top of it all. Come to the practice alone as much as possible, wait outside when it is busy in the waiting room, try to keep your distance where possible, at the counters stay behind the scenes, wash your hands well, come without children and pay with the pin (or mobile ).

We also ask you to (continue to) pay attention outside and at home. Let’s not give up and take good care of each other. Prevention is still better than to cure! 

Kind regards,
Team Dierenartspraktijk Bezuidenhout

Recent Posts

Start typing and press Enter to search